Duurzaamheid

Bij Fitco staat duurzaamheid centraal in onze bedrijfsstrategie. Terwijl we onderzoeken, ontwikkelen en produceren, streven we er altijd naar om op een zo milieuvriendelijke manier te werken. Maar we weten dat goede intenties alleen niet genoeg zijn. Echt impact vereist doortastende actie, en daar delen we graag onze inzichten over.

Push voor innovatie

De wereld verandert voortdurend, met bijna dagelijks nieuwe, innovatieve technologieën die de markt betreden. Bij Fitco zetten we ons graag in voor die innovatie. We schuwen de nodige investeringen niet en onze R&D-afdeling speurt voortdurend naar nieuwe, duurzame productiemethoden.

Een goed voorbeeld hiervan zijn onze Fitco Grass-kunstgrasgarens, die symbool staan voor innovatie en geavanceerde technologie. Tegenwoordig wordt Fitco gezien als een ware specialist in de sector, waar we samen met onze klanten streven naar krachtige, duurzame producten.

Gezondheids- en milieubeleid

Bij Fitco staan we garant voor een verantwoord beleid waarin enerzijds de gezondheid en veiligheid van mensen, en anderzijds de bescherming van het milieu centraal staan. Dit geldt in al onze werkgebieden en bij al onze diensten.

Onze specifieke beleidsrichtlijnen
Bij Fitco hanteren we de volgende gezondheids-, veiligheids- en milieuprincipes bij onze beslissingen over producten, verpakkingen en de algehele bedrijfsvoering.

  • Naleving van alle relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften
  • Het bevorderen van bewustwording van veiligheids- en milieuzaken onder onze medewerkers, leveranciers en onderaannemers
  • Zoveel mogelijk reduceren van afval, met ook stimuleren van recycling
  • Veilige opslag van gevaarlijke stoffen en beperking van hun gebruik wanneer mogelijk
  • Rationeel gebruik van verschillende energiebronnen
  • Noodgevallen zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig passende noodplannen klaar hebben liggen

Van alle medewerkers van Fitco wordt verwacht dat ze bovenstaande principes hanteren en integreren in hun dagelijkse werkzaamheden.

Hiervoor hebben we in 2009 het certificaat ontvangen dat voldoet aan de milieubeheernormen ISO14001:2015, uitgereikt door Lloyd's.